Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến
1Đăng nhập bằng Riot ID hoặc tên người dùng
Vui lòng nhập ID nhân vật

Bạn cần phải đăng nhập

2Chọn gói
Gói 275 Wild Cores
Gói 555 Wild Cores
Gói 1130 Wild Cores
Gói 2895 Wild Cores
Gói 6025 Wild Cores
Gói 12235 Wild Cores